Om Norbåt AS

Norbåt har siden 1999 vært importør og forhandler av Nimbus, Paragon og Axopar i Norge. Vår oppgave er å gi våre kunder den beste service og oppfølging. Nedslagsfeltet vårt er i all hovedsak fra Trondheim i sør til Kirkenes i nord. Vi har samarbeid med flere dyktige aktører i distriktet som ivaretar oppfølging av leverte båter. Siden oppstarten i 1999 er det mange positive tilbakemeldinger fra kunder, noe som også gjenspeiles i flere gjenkjøp.

Norbåt er autorisert båtmegler, og bruktbåt kan formidles av oss over hele landet.


Kontakt oss

Nor Båt AS
Postboks 4222, 8089 Bodø
Mob: 913 73 337
Epost: post@norbaat.no

Vi tar forbehold om feil og mangler i informasjonen på vår hjemmeside.

Våre merker